Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 23/2021 vp 
Mikko Savola kesk ym. 
 
Toimenpidealoite turkistuotantoalan kasvattamisesta

Eduskunnalle

Turkisala tuo Suomeen vuosittain merkittävästi vientituloja. Vuonna 2019 viennin arvo oli alan (FIFUR) tilastojen mukaan 312 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan viennin arvo on ollut 810 miljoonaa euroa vuonna 2013. Turkiselinkeinon suora työllisyysvaikutus on Suomessa alan mukaan 4 030 henkilöä. Turkisala tuottaa veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 119 miljoonaa euroa.  

Turkistuottajana Suomi on globaalisti merkittävä toimija. Viime vuosina Kiina on ollut suurin turkisnahkojen tuottaja, mutta esimerkiksi sertifioitujen ketunnahkojen osalta Suomi on ollut maailman suurin tuottaja. Euroopassa Tanska on ollut viime vuoteen asti suurin minkkinahkojen tuottaja. Koronaviruspandemian myötä Tanska määräsi kuitenkin maan minkkikannan lopetettavaksi, kun minkkitarhalla todettiin koronaviruksen uusi muunnos. Päätöksen seurauksena Tanskassa lopetettiin viime vuonna noin 17 miljoonaa minkkiä ja turkistarhaus kiellettiin vuoden 2021 loppuun. 

Suomessa turkisala on kehittänyt Helsingin ylipiston kanssa minkeille koronarokotetta, jonka toimivuus on selvitetty testeillä. Ala on hakemassa Ruokavirastolta kertaluonteista käyttölupaa, jotta minkit voitaisiin rokottaa kokeellisella rokotteella. Parhaimmillaan rokottaminen olisi mahdollista toteuttaa muiden rokotteiden yhteydessä tulevana kesänä.  

Suomessa hallitus on politiikallaan varmistanut, että turkistarhaus on voinut jatkua myös koronapandemian aikana. Rokotusten myötä alalla on valtava kasvupotentiaali, kun Tanskan alas ajetun tuotannon kysyntä suuntautuu uusille markkinoille. Viisaasti toimimalla Suomi voi tuplata tarhattujen minkkien määrän ja moninkertaistaa alan liikevaihdon. Turkisten kysyntä ei ole hävinnyt mihinkään, ja ne kannattaa tuottaa Suomessa, jossa tuotanto on eettistä ja jossa otetaan eläinten hyvinvointi huomioon. 

Turkis on ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta. Luonnontuotteena turkis ei lämpimien keinokuitujen tapaan aiheuta esimerkiksi mikromuovipäästöjä. Ekologinen ja eettinen suomalainen turkis ei ole kertakäyttötuote, vaan se kestää sukupolvelta toiselle. Alalle on nyt saatava lisää kasvuun kannustavia panostuksia. Määrätietoisella toiminnalla Suomen on mahdollista saavuttaa viennin vuoden 2013 huipputaso lähivuosien aikana. Pidemmällä tähtäimellä viennin arvo on mahdollista kasvattaa jopa kahteen miljardiin euroon vuodessa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turkistuotannon toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tarhattujen minkkien määrän ja alan viennin arvon kasvattamiseksi. 
Helsingissä 23.3.2021 
Mikko Savola kesk 
Mikko Kärnä kesk