Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Toimenpidealoite TPA 30/2021 vp 
Marko Kilpi kok 
 
Toimenpidealoite poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikaisesta koronarokottamisesta

Eduskunnalle

Poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikainen koronarokottaminen on koko yhteiskunnan edun mukaista. 

Keskustelussa alueellisesta koronarokotusjärjestyksestä on jäänyt kokonaan varjoon se, että valtiolla on useita henkilöstöryhmiä, jotka eivät voi välttyä lähikontakteilta asiakkaiden kanssa, toisaalta he eivät voi kieltäytyä tehtävistään, vaikka asiakkailla epäiltäisiin koronatartuntaa. He työskentelevät yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisillä alueilla mm. poliisissa, Tullissa, Rajavartiolaitoksessa sekä Suomen lähettäminä asiantuntijoina kriisinhallintatehtävissä alueilla, joiden koronatilanne on vielä huonompi kuin Suomessa. Suurin osa heistä ei voi tehdä etätöitä ja altistuminen koronatartunnalle on suuri runsaiden asiakaskontaktien takia. Yksi riski on, että he saavat tartunnan ja sairastavat koronan oireettomana, silloin saattavat tietämättään levittää virusta hyvin laajoille joukoille.  

Poliisit joutuvat työssään jatkuvasti lähikontaktiin asiakkaiden kanssa, eikä riittävään suojautumiseen aina ole aikaa eikä mahdollisuutta. Poliisit muun muassa joutuvat viemään altistuneita henkilöitä pakkotesteihin ja antamaan virka-apua hoitohenkilökunnalle. Poliisin resurssit on jo venytetty äärimmilleen, ja koronan leviäminen poliisikunnassa johtaisi sisäisen turvallisuuden vajeeseen. Yksikin tartunta aiheuttaa kestämättömän vajauksen vahvuudessa, joka johtaa automaattisesti ylityökuormitukseen. Tätä on jo poliisilaitoksilla tapahtunut. 

Noin kaksi kolmasosaa Tullin sekä Rajavartiolaitoksen henkilöstä on päivittäin tekemisissä ulko-maankaupan  tavara- ja matkustajaliikenteen kanssa tai  muuten  asiakaskontakteissa. Koronan leviäminen Tullin henkilöstön  keskuudessa vaarantaisi  Tullin toiminnan  ja  ulkomaankaupan sujuvuuden. 

Suomi on lähettänyt ja lähettää ammattisotilaita, Puolustusvoimien siviilihenkilöstöä ja reserviläisiä maailman kriisialueille, joilla terveydenhuolto on usein hyvin puutteellista, eikä mahdollisuutta koronapotilaiden riittävään hoitamiseen ole. Kriisinhallintatehtäviin lähetettävien rokotusohjelma on kattava, mutta koronarokotuksen puuttuminen on vakava terveysriski.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansalaisten ja yhteiskuntaa palvelevien virkamiesten suojaamiseksi koronarokotuksella. On välttämätöntä muuttaa rokotusjärjestystä niin, että poliisin, Tullin ja rajan etulinjassa työskentelevä henkilöstö sekä kriisinhallintatehtäviin lähetettävät asiantuntijat saavat koronarokotuksen mahdollisimman pian.  
Helsingissä 1.4.2021 
Marko Kilpi kok