Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.07

Toimenpidealoite TPA 35/2019 vp 
Sari Tanus kd ym. 
 
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen heikennyksen perumisesta

Eduskunnalle

Hallitus on heikentämässä kotitalousvähennystä valtiontaloudellisiin syihin vedoten. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennyksen osuutta työkorvauksissa laskettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin sekä palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin. Tällä muutoksella tavoitellaan 95 miljoonan euron verotulojen lisäystä. 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavilla kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotöillä on tärkeä merkitys arjessa pärjäämisen kannalta. Vastaavasti kotitalousvähennyksen avulla luodaan työpaikkoja esimerkiksi siivousalan sekä erilaisia korjaustöitä tekeviin yrityksiin. Itsensä työllistävien yritysten merkitys korostuu erityisesti pienillä paikkakunnilla. Myös etujärjestöt ovat tuoneet esille huolen työttömyyden lisääntymisestä.  

Työllisyyden ja ihmisten arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että hallitus luopuu suunnitelmistaan leikata kotitalousvähennystä. Esitämme tällä toimenpidealoitteella, että hallitus vetää pois esityksensä kotitalousvähennyksen leikkaamisesta ja näin ollen kotitalousvähennys säilytetään nykyisellä tasolla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kotitalousvähennyksen heikennyksen perumiseksi. 
Helsingissä 7.11.2019 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd 
Peter Östman kd