Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Toimenpidealoite TPA 38/2021 vp 
Mauri Peltokangas ps 
 
Toimenpidealoite kehitysyhteistyörahoituksen jäädyttämisestä koronapandemian ajaksi ja rajoitustoimien yrityksille aiheuttamien kustannuksien kattamisesta

Eduskunnalle

Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön määräraha vuodelle 2021 on 1,2 mrd. euroa. Suomi on sitoutunut erinäisiin kehitysyhteistyön kansainvälisiin projekteihin pitkällä aikajänteellä ja rahoituksella, mutta määrärahoja kohdennetaan jatkuvasti myös uusiin kohteisiin ja projekteihin koronapandemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden hyötyä maailmanlaajuisesti voi vain arvioida. Pitää muistaa, että myös koko Suomi ja varsinkin pk-yritykset kärsivät enenevässä määrin hallituksen asettamien koronarajoitusten vuoksi, jotka aiheuttavat nyt ja pidemmällä aikavälillä lisääntyviä konkursseja ja massatyöttömyyttä, lisäävät valtiontalouden menoja ja vähentävät verotuloja. Velkarahalla emme voi loputtomiin elää, eikä verojen kiristäminen jo korkean verotuksen maassa ole vaihtoehto. 

Perustuslaki 95 § Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminenEduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kehitysyhteistyön määrärahojen jäädyttämiseksi koronapandemian ajaksi ja puskurina pandemian jälkeisten kolmen vuoden ajaksi kaikilta osin ja kohdentaa nämä varat Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja pandemian aiheuttamien todellisten taloudellisten menetysten kompensoimiseen pk-yrittäjille ja yhteisöille. 
Helsingissä 14.4.2021 
Mauri Peltokangas ps