Viimeksi julkaistu 7.6.2021 15.34

Toimenpidealoite TPA 55/2021 vp 
Sanna Antikainen ps 
 
Toimenpidealoite turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä Tanskan mallin mukaiseksi

Eduskunnalle

Tanskan parlamentti hyväksyi kesäkuun 2021 alussa historiallisen tiukennuksen ulkomaalaislakiinsa. Nyt hyväksytyn lakialoitteen mukaan Tanska ei jatkossa vastaanota lainkaan turvapaikanhakijoita, vaan Tanskaan saapuneet kolmansien maiden kansalaiset sekä valtiottomat henkilöt siirretään hakemuksen jättämisen jälkeen EU:n ulkopuoliseen maahan perustettuun vastaanottokeskukseen. Aloitteen tavoitteena on estää ns. turvapaikkashoppailua sekä vähentää Tanskan houkuttelevuutta hakemusten kohteena. 

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä on altis väärinkäytölle, sillä monet hakijat kulkevat usean turvallisen maan läpi jättääkseen hakemuksensa maassa, jossa kokevat olevan paras sosiaaliturva. Myös Suomi on saanut osansa turvapaikkashoppailusta. EU:n taholta on pitkään kaivattu turvapaikkajärjestelmän kokonaisuudistusta, sillä etenkin EU:n ulkorajoilla olevat maat ovat kovilla siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden jatkuvan virran vuoksi. 

Koska nykyinen turvapaikkajärjestelmä on ilmeisen tehoton, Suomen tulee Tanskan tavoin ottaa ohjat omiin käsiinsä ja uudistaa kansallinen turvapaikkajärjestelmä perinpohjaisesti. Uudistuksen tavoitteena on, ettei Suomeen oteta lainkaan turvapaikanhakijoita ja samalla vähennetään Suomen houkuttelevuutta turvapaikkahakemuksen kohteena. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ottaakseen käyttöön Tanskan mallin mukaisen turvapaikka- ja vastaanottokeskusjärjestelmän, jossa Suomeen saapuvat turvapaikanhakijat sijoitetaan kolmanteen maahan odottamaan hakemuksen käsittelyä ja hyväksytty hakemus antaa hakijalle oikeuden jäädä vastaanottokeskuksen isäntämaahan, mutta Suomeen ei myönnetä oleskelulupaa. Mikäli hakemus hylätään, vastaanottokeskuksen isäntämaa voi karkottaa hakijan tai vaihtoehtoisesti siirtää tämän YK:n pakolaisleirille. 
Helsingissä 7.6.2021 
Sanna Antikainen ps