Viimeksi julkaistu 6.6.2022 13.24

Toimenpidealoite TPA 67/2022 vp 
Jouni Ovaska kesk ym. 
 
Toimenpidealoite päättäjien kolmoismandaatin ehkäisemisestä

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Se asettaa aluehallituksen ja muut toimielimet, päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta sekä vastaa hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta. 

Tammikuussa 2022 pidetyissä aluevaaleissa valittiin ensimmäiset aluevaltuutetut ja varavaltuutetut neljän vuoden toimikaudelle. Valtuutettujen määrä riippuu hyvinvointialueen asukasluvusta, ja vähimmäismäärä vaihtelee 59 ja 89 valtuutetun välillä.  

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa demokratiaa lisäämällä suoria vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeimpinä hyvinvointialueiden asukkaiden vaikuttamiskeinoina voidaan nähdä äänioikeus aluevaaleissa ja äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksessä sekä oikeus asettua ehdolle aluevaalissa.  

Kansanvallan toteutumisen haasteena on kuitenkin niin sanotun kolmoismandaatin toteutuminen. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa sama henkilö toimii päättäjänä kolmella hallinnon tasolla eli kunnassa, hyvinvointialueella ja eduskunnassa.  

Uudistuksen tavoite vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ei toteudu, mikäli päättäjiksi valitaan henkilöitä, jotka toimivat päätöksentekijöinä kaikilla kolmella tasolla. Vallan keskittyminen on kyettävä välttämään, jotta demokratian ja kansanvallan toteutuminen voidaan varmistaa ja jotta päättäjien työtaakka säilyy kohtuullisena.  

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lakimuutosta, jonka myötä päättäjänä toimiva henkilö voisi asettua ehdolle kaikissa vaaleissa, mutta tullessaan valituksi esimerkiksi aluevaaleissa hänen tulisi aluevaltuutetun paikan vastaanottaessaan luopua kunnallisista luottamustoimista. Myös muita mahdollisuuksia kolmoismandaatin välttämiseen tulee selvittää.  

Muutos ei rajoittaisi vaalikelpoisten henkilöiden mahdollisuuksia asettua ehdolle, mutta varmistaisi kuitenkin sen, että päättäjät priorisoisivat tehtävistä tärkeimpinä pitämänsä. On myös huomattava, että nykylainsäädäntö ei ylipäätään mahdollista luottamustehtävästä luopumista tällä perusteella.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansanedustajien niin sanotun kolmoismandaatin eli hallinnon kolmella tasolla päättäjänä toimimisen ehkäisemiseksi vuoden 2025 aluevaaleista lukien. 
Helsingissä 6.6.2022 
Jouni Ovaska kesk 
Inka Hopsu vihr 
Kristiina Salonen sd 
Vilhelm Junnila ps 
Ritva Elomaa ps 
Jari Ronkainen ps 
Petri Huru ps 
Sami Savio ps 
Anders Norrback 
Mari Holopainen vihr 
Atte Harjanne vihr 
Saara-Sofia Sirén kok 
Pauli Kiuru kok 
Marko Kilpi kok 
Arto Pirttilahti kesk 
Suna Kymäläinen sd 
Anneli Kiljunen sd