Toimenpidealoite
TPA
87
2020 vp
Marko
Kilpi
kok
ym.
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeistuksesta
Eduskunnalle
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa 15.5.2020 todetaan, että pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä ovat kiellettyjä. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on katsonut, että kiellot ovat olleet lainvastaisia. Hallitus linjasi 17.6.2020 suosituksen, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti koskemaan yksikön henkilökuntaa.  
Nyt on syntynyt kahdenlaista tulkintaa näistä ohjeista. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että heidän antamansa ohjeistukset eivät ole sitovia. Kunnat ja palveluntuottajat taas ovat tulkinneet ministeriön ohjeet velvoittaviksi ja näin siksi kieltäneet vierailut. 
Tämä on aiheuttanut sen, että omaiset eivät ole päässeet vierailemaan palveluyksiköissä läheistensä luona. Tämän lisäksi palveluyksiköissä asuvien ulkoilut ovat jääneet vähiin, kun henkilönkunnalla ei ole siihen aikaa ja resursseja ja omaiset eivät ole siinä auttamassa.  
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee selkeyttää ohjeistusta kunnille ja palveluntuottajille niin, että tulkinnanvaraa ei voi jäädä tällaisessa asiassa, jossa kyse on ihmisen hyvinvoinnista. Ja koska omaiset ovat suureksi avuksi esimerkiksi ulkoiluttamisessa, niin selkeyden lisäksi tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selkeyttääkseen ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeita, jotta tulkinnanvaraisuus poistuu kunnilta ja palveluntuottajilta. 
Helsingissä 24.6.2020 
Marko
Kilpi
kok
Petteri
Orpo
kok
Elina
Lepomäki
kok
Heikki
Vestman
kok
Mia
Laiho
kok
Timo
Heinonen
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Ville
Kaunisto
kok
Wille
Rydman
kok
Viimeksi julkaistu 24.6.2020 15.50