Sisällysluettelo
Asialista
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 23.4.2021 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous
1
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 241/2020 vp StV 23.04.2021 neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367525
HE 241/2020 vp StV 23.04.2021 neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Välivastine 
Asiantuntijat: 
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 27.4.2021 klo 10.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 15.22