Viimeksi julkaistu 28.11.2022 15.46

Esityslista LaVE 107/2022 vp Lakivaliokunta Tiistai 29.11.2022 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

5. Toimenpidealoite yrityslähestymiskiellon säätämisestä kauppojen turvallisuuden lisäämiseksi ja toistuvien myymälävarkauksien estämiseksi

ToimenpidealoiteTPA 144/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-64393
Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

7. Valtioneuvoston selvitys: Oikeusalan tulostaulu 2022

Valtioneuvoston E-selvitysE 147/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-64826
EU:n oikeusalan tulostaulu 2022 Liitetaulukot
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-64825
Oikeusalan tulostaulu 2022

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 143/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 63/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-67206
Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Lisäselvitys EDK-2022-AK-67604
HE 143/2022 vp LaV 29.11.2022 oikeusministeriö / Lisäselvitys

Kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 14/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 9/2022 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 31/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-62184
Ympäristörikosdirektiiviehdotus; perusmuistio
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-65363
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 111/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 56/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-67605
HE 111/2022 vp LaV 29.11.2022 erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, oikeusministeriö / Vastine
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67435
HE 111/2022 vp LaV 29.11.2022 OTT, kauppaoikeuden dosentti Klaus Viitanen

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 56/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Asiantuntija: 

  • erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia oikeusministeriöliite

Kirjallinen lausunto: 

  • OTT, kauppaoikeuden dosentti Klaus Viitanen liite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 272/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-67662
HE 272/2022 vp LaV 29.11.2022 lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, oikeusministeriö / Vastine
Lisäselvitys EDK-2022-AK-67248
HE 272/2022 vp LaV 29.11.2022 Vankiterveydenhuollon yksikkö
Lisäselvitys EDK-2022-AK-67663
HE 272/2022 vp LaV 29.11.2022 professori Sakari Melander / Lisäselvitys

Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 165/2020 vp käsittelyyn. 

Asiantuntija: 

klo 10.30
  • lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen oikeusministeriöliite

Kirjalliset lausunnot: 

  • Vankiterveydenhuollon yksikkö liite
  • professori Sakari Melander liite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-58654
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Esitellään lausuntoluonnos. 

13. Muut asiat

14. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30.11.2022 klo 9.00 LaV kokoushuone E 422.