Esityslista
PeVE
41
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 28.4.2021 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368594
HE 60/2021 vp PeV 28.04.2021 erityisasiantuntija Laura Nurminen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368596
HE 60/2021 vp PeV 28.04.2021 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.4.2021: 
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Laura
Nurminen
oikeusministeriö
liite
ministeri
Lauri
Tarasti
professori
Janne
Salminen
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368205
HE 241/2020 vp PeV 27.04.2021 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368095
HE 241/2020 vp PeV 27.04.2021 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368058
HE 241/2020 vp PeV 27.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368022
HE 241/2020 vp PeV 27.04.2021 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368599
HE 241/2020 vp PeV 28.04.2021 vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368600
HE 241/2020 vp PeV 28.04.2021 ministeri Lauri Tarasti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368601
HE 241/2020 vp PeV 28.04.2021 professori Kimmo Grönlund Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368602
HE 241/2020 vp PeV 28.04.2021 akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368565
HE 241/2020 vp PeV 28.04.2021 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.4.2021: 
Uusimaa 
Asiantuntijat: 
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Kaarlo
Tuori
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.4.2021: 
Vaalit 
Asiantuntijat: 
vaalijohtaja
Arto
Jääskeläinen
oikeusministeriö
liite
ministeri
Lauri
Tarasti
liite
professori
Kimmo
Grönlund
liite
akatemiatutkija, yliopistonlehtori
Hanna
Wass
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
6
Asian M 4/2019 vp asiakirja-aineistoon kohdistuva tietopyyntö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 29.4.2021 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 28.4.2021 10.22