Esityslista
TrVE
7
2021 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 27.4.2021 klo 12.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus
Valiokunnan oma asia
O 41/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367548
O 41/2020 vp TrV 27.04.2021 tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijat: 
tutkimusjohtaja
Riikka-Leena
Leskelä
NHG oy
liite
johtava asiantuntija
Mikko
Valtakari
MDI
Project Researcher
Mirja
Määttä
XAMK Juvenia
Senior Manager
Virve
Jokiranta
NHG oy
johtaja
Laura
Käsmä
Kuntamaisema
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 28.4.2021 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 26.4.2021 9.13