Esityslista
TyVE
8
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 22.4.2021 klo 12.15
Kokouspaikka: M-koulutustila
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-366998
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
/ luonnos 21.4.2021
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käsittelyn pohjana on 21.4.2021 jaettu lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tai lähikokous perjantaina 23.4.2021 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 10.40