Viimeksi julkaistu 26.11.2021 8.44

Esityslista UaVE 68/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Perjantai 26.11.2021 klo 11.00

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanne

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 3/2011 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 15/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 7/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 17/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 25/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 28/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 11/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 21/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 23/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 23/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen Genevessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 121/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411183
Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen (MC12) Genevessä

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma vuodelle 2022

Valtioneuvoston E-selvitysE 122/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411195
Komission työohjelma vuodelle 2022

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 31/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-406338
UM muistio Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-412446
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 4/2019 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 19/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-406191
Post-Cotonou -sopimuksen viimeistely ja väliaikainen soveltaminen sekä Cotonoun sopimuksen määräysten soveltamisen jatkaminen

Asiantuntijat: 

klo 11.15
  • yksikönpäällikkö Salla Sammalkivi ulkoministeriö
  • tarkastaja Johanna Rasimus ulkoministeriö
  • lainsäädäntösihteeri Kitta Kangas ulkoministeriö

8.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 13/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412555
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412556
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412557
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila, Suomen YK-liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412558
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 varapuheenjohtaja Paula Pättikangas, Suomen YK-nuoret Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412559
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 yliopistonlehtori, globaali kehitystutkimus Marjaana Jauhola, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412560
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 yliopistotutkija Anitta Kynsilehto, Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

klo 11.45
  • ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen WWF Suomiliite
  • vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila Suomen YK-liittoliite
  • varapuheenjohtaja Paula Pättikangas Suomen YK-nuoretliite
  • yliopistonlehtori, globaali kehitystutkimus Marjaana Jauhola Helsingin yliopistoliite
  • yliopistotutkija Anitta Kynsilehto Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskusliite

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.11. klo 12.00.