Viimeksi julkaistu 30.9.2022 8.28

Esityslista YmVE 72/2022 vp Ympäristövaliokunta Perjantai 30.9.2022 klo 9.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45540
HE 139_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45543
HE_140_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45547
HE_141_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45549
HE_154_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 27.10.2022. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45550
HE_182_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 183/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-45551
HE_183_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

9. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-37678
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-46627
E 102/2022 vp YmV 30.09.2022 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-39331
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Kirjallinen lausunto: 

  • Tornio-Muoniojokiseura ryliite

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-46020
U 76/2022 vp YmV 30.09.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44463
U 76/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2022-AK-46044
U 76/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2022-AK-46022
U 76/2022 vp YmV 30.09.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Kirjalliset lausunnot: 

  • valtiovarainministeriöliite
  • ympäristöministeriöliite
  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45773
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristöneuvos Seija Rantakallio, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-45774
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristöneuvos Seija Rantakallio, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44002
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 palvelujohtaja Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-45949
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ylitarkastaja Annukka Engström, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-46064
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristösuunnittelija Kaisa Leino, Kymenlaakson liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-46065
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristösuunnittelija Kaisa Leino, Kymenlaakson liitto Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-46066
HE 120/2022 vp YmV 30.09.2022 ympäristöoikeuden asiantuntija Satu Keski-Lusa, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

  • ympäristöneuvos Seija Rantakallio ympäristöministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog ympäristöministeriö
  • palvelujohtaja Jorma Jantunen Suomen ympäristökeskusliite
  • ylitarkastaja Annukka Engström Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
  • ympäristösuunnittelija Kaisa Leino Kymenlaakson liittoliite
  • ympäristöoikeuden asiantuntija Satu Keski-Lusa Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

12. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-45786
Viikko 40.pdf

Merkitään tiedoksi työsuunnitelma viikolle 40. 

13. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 4.10.2022 klo 10.00.