Latest publish 16.6.2021 10.07
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tila
Rauennut
Käsittelyvaihe
Raukeaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.03.2018Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeriAnu VehviläinenAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijähallitusneuvosIlkka TurunenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

14.03.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Raukeaminen

16.04.2019
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

18.04.2019

Valiokuntakäsittely

Saapunut15.03.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

maakunnatmaakuntauudistusluvatvalvontavaltionhallintosote-uudistusaluehallintovirastotelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksettoimeenpanorekisteröintiorganisaatiomuutoksetmaataloushallintoympäristöterveydenhuoltoaluesuunnittelukalatalousvesitalousvesiensuojeluvesihuoltohenkilöstöAhvenanmaaohjaus (hallinta)Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoElintarviketurvallisuusvirastoKilpailu- ja kuluttajavirastoMaaseutuvirastoValtiokonttoriMaahanmuuttovirastoTurvallisuus- ja kemikaalivirastoValtion lupa- ja valvontavirasto