Latest publish 26.8.2020 10.46
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 159/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
Vahvistettu
26.04.2019
Säädöskokoelma
552/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
26.04.2019
Säädöskokoelma
553/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu
26.04.2019
Säädöskokoelma
554/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta
Vahvistettu
26.04.2019
Säädöskokoelma
555/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta
Vahvistettu
26.04.2019
Säädöskokoelma
556/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä26.10.2017AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeriAnnika SaarikkoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

27.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

08.11.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

05.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

06.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

11.03.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

13.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

11.04.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

12.04.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.11.2017
Käsittely päättynyt01.03.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

tutkimustietotietososiaalihuoltoterveydenhuoltohenkilötiedottietosuojaterveysasiakastiedotluvattutkimustilastointiopetustietämyksenhallintasuunnittelukehittäminentietojärjestelmättietoturvasote-uudistushyvinvointiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos