Latest publish 9.3.2021 12.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 229/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2020
Säädöskokoelma
1140/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2020
Säädöskokoelma
1141/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2020
Säädöskokoelma
1142/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2020
Säädöskokoelma
1143/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2020
Säädöskokoelma
1144/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.11.2020AllekirjoittajatyöministeriTuula HaatainenAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijähallitussihteeriEeva VartioValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.11.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

24.11.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

02.12.2020
Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

03.12.2020
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

04.12.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2020 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

07.12.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 229/2020 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

10.12.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

11.12.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut26.11.2020
Käsittely päättynyt02.12.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

työttömyysturvatartuntatauditkoronaviruksetlomautusopiskelijatyrittäjättyönhakijathaastatteluttyövoimapalveluttyövoimapolitiikkatyömarkkinatuki