Latest publish 18.6.2021 14.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 265/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Ensimmäinen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä28.01.2021AllekirjoittajaelinkeinoministeriMika LintiläAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijähallitusneuvosArto RajalaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

03.02.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.02.2021
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

16.06.2021
Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2021 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

17.06.2021
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

18.06.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 265/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17, 78/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 9/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Valiokuntakäsittely

Saapunut23.02.2021
Käsittely päättynyt16.06.2021

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

sähkömarkkinatsähkönjakelusähkönsiirtosähköverkotsiirtohinnoitteluhinnankorotustariffithinnatlaskentamenetelmätkäyttövarmuussähkökatkot