Latest publish 30.8.2022 14.33
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 265/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu
15.07.2021
Säädöskokoelma
730/2021
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.07.2021
Säädöskokoelma
731/2021
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä28.01.2021AllekirjoittajaelinkeinoministeriMika LintiläAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijähallitusneuvosArto RajalaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

03.02.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.02.2021
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

16.06.2021
Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2021 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

17.06.2021
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

18.06.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 265/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17, 78/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 9/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

21.06.2021
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

23.06.2021
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 265/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 17 ja 78/2020 vp sekä kansalaisaloitteeseen KAA 9/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 7/2020 vp ja TPA 119/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi
.

Eduskunnan vastaus

23.06.2021
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

24.06.2021
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut23.02.2021
Käsittely päättynyt16.06.2021

Yhdistetyt asiat

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

sähkömarkkinatsähkönjakelusähkönsiirtosähköverkotsiirtohinnoitteluhinnankorotustariffithinnatlaskentamenetelmätkäyttövarmuussähkökatkot