Latest publish 31.1.2020 8.58
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 282/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
12.04.2019
Säädöskokoelma
522/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
12.04.2019
Säädöskokoelma
523/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
Vahvistettu
12.04.2019
Säädöskokoelma
524/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
12.04.2019
Säädöskokoelma
525/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
12.04.2019
Säädöskokoelma
526/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä05.12.2018AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajavaltiovarainministeriPetteri OrpoEsittelijäneuvotteleva virkamiesHarri JoiniemiValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

10.12.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

11.12.2018
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

06.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

07.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 282/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

11.03.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

13.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 282/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

25.03.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

26.03.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.12.2018
Käsittely päättynyt06.03.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

rajoitettu verovelvollisuusosakkeetosakkaatverotusosingotlähdeveroennakkoperintäulkomaalaisetvarainhoitorekisteritverohallintosäilytysilmoitusvelvollisuustietosuoja