Latest publish 17.1.2017 14.06
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 70/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
Vahvistettu
12.08.2016
Säädöskokoelma
622/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu
12.08.2016
Säädöskokoelma
623/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki osuuskuntalain muuttamisesta
Vahvistettu
12.08.2016
Säädöskokoelma
624/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu
12.08.2016
Säädöskokoelma
625/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
12.08.2016
Säädöskokoelma
626/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä28.04.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

29.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

03.05.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ensimmäinen käsittely

16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvien 1.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Mietinnön pöydällepano

16.06.2016
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.

Toinen käsittely

21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvät 1.-24. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

27.06.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

27.06.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut04.05.2016
Käsittely päättynyt16.06.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

tilintarkastusdirektiivitasetuksettilintarkastuskertomuksettilintarkastajatriippumattomuusesteellisyysseuraamuksetpienyrityksetEuroopan unioni