Latest publish 30.5.2019 16.35
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 71/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta

YHTEENVETO

Asian tila
Rauennut
Käsittelyvaihe
Raukeaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tuloverolain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.06.2017AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajavaltiovarainministeriPetteri OrpoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

13.06.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely jatkuu yhdistettynä

10.09.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.

Raukeaminen

16.04.2019
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

18.04.2019

Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia

15.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.

Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia

19.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut14.06.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

tuloveroAhvenanmaamaakunnatverotusitsehallintoverovähennyksetyhteisöverosote-uudistusmaakuntauudistus