Latest publish 12.4.2021 15.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 76/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1577/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1578/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki tuloverolain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1579/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1580/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a ja 5 c §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1581/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä07.11.2019AllekirjoittajavaltiovarainministeriMika LintiläAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosTarja  Järvinen Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

08.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

13.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

10.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

11.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2019 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

16.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 76/2019 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

18.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut15.11.2019
Käsittely päättynyt10.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

yrittäjätulotverotusulkomaatEU-maatkolmannet maatvirka-apuveronkiertoyritysjärjestelytyrityksettoimipaikatverovelvollisuuselinkeinoverotusdirektiivitEuroopan unioni