Latest publish 10.2.2021 11.31
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot O 54/2018 vp

Selvitys oikeudesta ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Valiokunnan lausunto

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valiokunnan oma asia Vireilletullut

Päivämäärä19.12.2018LaatijahallintovaliokuntaValiokunta avasi asian.

Asiakirjan ilmoittaminen

19.12.2018
Päätettiin pyytää sisäministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys eduskunnan hallintovaliokunnalle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019.

Valiokuntakäsittely

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

poliisi (organisaatiot)ilmoitusvelvollisuusuhatsalassapitovelvollisuus