Skip main navigation

Direct link to content

TS 34/2020 vp

Latest publish 30.7.2020 0.02
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 34/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/96 muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

04.06.2020
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan