U 100/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä05.12.2018
EsittelijäSisäministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Pauliina  Eskola
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä10.12.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä11.12.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/1668
Asiasanatmaahanmuutto  turvapaikkaoikeus  kotouttaminen  rahastot  EU-maat  Italia  Kreikka  maassamuutto  suojelu  Euroopan unioni 
Latest publish 29.3.2019 14.40