Latest publish 30.3.2022 16.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 18/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (kaasumarkkinadirektiivi)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä17.02.2022EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijähallitusneuvosArto RajalaValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

17.02.2022
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

22.02.2022
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2021/0425
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

maakaasuvetyuusiutuvat energialähteetenergiamarkkinatsisämarkkinatenergiapolitiikkailmastopolitiikkaEU-direktiivitEuroopan unioni