Latest publish 10.12.2021 13.38
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 2/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä27.02.2020EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäneuvotteleva virkamiesPetri HaapalainenValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

27.02.2020
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

03.03.2020
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

03.07.2020
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2018/1141
Eutori-viite
EU/2020/0407
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

rahastotaluekehityssosiaalipolitiikkakalatalousturvapaikkapolitiikkamaahanmuuttopolitiikkaturvallisuuspolitiikkarajaturvallisuusviisumitrahoitusilmastopolitiikkaEuroopan unioniEU-rakennerahastot