Latest publish 24.3.2021 14.25
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 33/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Asian lähettäminen jaostoon

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä07.06.2018EsittelijäOikeusministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaLauri RautioValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

07.06.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

12.06.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

16.11.2018
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

14.02.2019
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

25.01.2021
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2018/0927
Eutori-viite
EU/2018/0928
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

todisteetsähköinen aineistoasetukset (säädökset)direktiivitrikosprosessiEU-maatesitutkintapakkokeinottiedonsaantioikeusEuroopan unioni