U 5/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä08.08.2019
EsittelijäLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Janne  Mänttäri
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä09.08.2019
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.09.2019
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2019/0872
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmoottoriajoneuvot  tyyppihyväksyntä  päästöt  autot  Euroopan unioni 
Latest publish 4.10.2019 16.25