Latest publish 12.4.2021 12.49
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 5/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o (EU) 347/2013 kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä04.02.2021EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäneuvotteleva virkamiesKekki MariaValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

04.02.2021
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

09.02.2021
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2020/1780
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

energiapolitiikkainfrastruktuuritEU-maatsähkönjakelusähköverkotmaakaasuverkottuulienergiayhdistäminenasetukset (säädökset)Euroopan unioni