Ministerien sidonnaisuudet
VN
1
2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Sipilä ja ministerit Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä, Berner)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 29 päivänä toukokuuta 2015 nimitetyn hallituksen jäsenten perustuslain 63 §:ssä tarkoitetun selvitykset sidonnaisuuksistaan. 
Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015 
Pääministerin estyneenä ollessa, kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
Alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Sipilä Juha Petri 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Yhteisomistuksessa vaimon kanssa seuraava varallisuus:Metsätilat Oulussa ja Muhoksella, yhteensä n. 180 ha. Omassa käytössämme olevia kiinteistöjä, joista merkittävim-pinä omakotitalot Kempeleessä ja Sipoossa. Lisäksi merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna seuraaviin Nordea pankki Suomi Oyj:n sekä Helsingin OP Pankki Oyj:n yksityishenkilöille tarjoamiin sijoitusinstrumentteihin; Nordea Eläkesijoitus,Nordea sääs- töhenkivakuutus 2 kpl, Nordea Capital Private (tuottokori) sekä OP Kasvutuottotili. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Pääomatuloja rahoitusomaisuudesta ja metsätilasta. Vuoden 2014 veroilmoituksen mukaan verotettavaa pääomatuloa edellä mainituista varallisuudesta on yhteensä 74.950 euroa.  
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Kempeleen kunnanvaltuuston jäsen. 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 5. päivänä kesäkuuta 2015 
Juha Sipilä  
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Timo Soini 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elisa Oyj 50 osaketta 
Metso Oyj 20 osaketta 
Outokumpu Oyj 150 osaketta 
Wärtsilä Oyj 20 osaketta 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina puoliksi vaimon kanssa 130 000 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Vermon Ravirata Oy:n hallituksen jäsen 
SMP:n ja Perussuomalaisten tukisäätiön varapuheenjohtaja 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2015 
Timo SoiniVALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Alexander Stubb 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 
Osuus eläkerahastossa ja eläkevakuutus 
Eläkerahasto: Euroopan parlamentti, summa 47 074 € 
Aurum Eläkevakuutus, summa 72 870,21 euroa 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
European Sport Service Oy (perheyritys), jonka toimiala on urheilualan tiedonvälitys ja lisensointi. 
Olen yrityksen hallituksen jäsen ja omistan 8/30 yrityksen osakkeista. 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Omakotitalo Espoossa yhdessä puolison kanssa 
25 % isäni asunnosta (Asunto-osakeyhtiö Salpa, Lehdesniityntie 3 H, 00340 Helsinki) (peritty) 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Osingot European Sport Service Oy -yritykseltä. 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 679 068,74 euroa yhdessä puolison kanssa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Kokoomuksen puheenjohtaja 24.6.2014 alkaen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2015 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Anu VehviläinenvPAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1PAGE1 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: - 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: - 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Rivitalo-osakehuoneisto Joensuussa 
Vapaa-ajanasunto Kontiolahdella 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
274 000 euroa, josta 264 000 euroa asunto- ja vapaa-ajanasuntovelkaa sekä 
10.000 euroa vaalikampanjaan otettua velkaa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenyys. Pyydetty eroa 3.6. lähtien. 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2015 
Anu Vehviläinen 
Kunta- ja uudistusministeri 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Juha Rehula  
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Neo Industrial B 20 kpl; PHP Holding Oy 2 kpl 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Yksiö (22,5 m2) Helsingissä; Tontti (3170 m2) Hollolassa;  
Metsämaa (8,7 ha) Mäntsälässä 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Laina (peruskorjaus) 31 616,38 yhdessä puolison kanssa eli ½ em. lainasta 
Laina (asunto) 46 305,56 yhdessä puolison kanssa eli ½ em. lainasta 
Laina (metsämaa) 10 183,50 
Laina (vaalit ym.) 16 043,50 
Luotto, jatkuva 30 957,30 
Osamaksusopimus (auto) 9 254,33 
Kulutusluotto (2 kpl - yht) 6 084,13 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
hallituksen jäsen, Keva eronpyyntö jätetty 1.6.2015 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
kunnanvaltuutettu, Hollola 
hallituksen jäsen, Päijät-Hämeen Liitto eronpyyntö jätetty 1.6.2015 
valtuuston jäsen, Filha ry eronpyyntö jätetty 1.6.2015 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2015 
Juha Rehula 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Petteri Orpo 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 
Biotie Therapies 5000 kpl,Kone 60 kpl, Metso 50 kpl,NesteOil 150 kpl,Nokia 802 kpl, Oriola-KD B 240 kpl, UPM 300, Ponsse 200 kpl, Raisio 500 kpl, Talvivaara 6500 kpl 
Rahasto-osuudet: 
OP-Ameriikka indeksi A67,6140 kpl OP-Kiina A3,4461 kpl, OP-eläkevakuutussäästö 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Asunto (Turku) 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Osuus asuntolainasta 27 400 € 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Turun Messukeskuksen hallintoneuvosto 
Snellman-säätiön hallitus, TPS-säätiön hallitus 
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, pj. 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Turun kaupunginvaltuusto 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston vj. 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2015 
Petteri OrpoVALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Lenita Toivakka 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
2 % osuus perheyritys CM-Toivakka Oy:stä. 
15 % osuus Kiinteistö Oy Porrassalmenkatu 17 (Mikkeli) liikekiinteistön osakkeista. 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
CM-Toivakka Oy, jonka toimiala on sijoitus- ja kiinteistötoiminta. 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Omakotitalo Mikkelissä yhdessä puolison kanssa. 
Asunto Helsingissä yhdessä puolison kanssa. 
Vapaa-ajan asunto ja metsätila yhdessä puolison kanssa. 
1/2 sijoitusasunnosta Helsingissä. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Osingot ja autoetu CM-Toivakka Oy:stä sekä vuokratuloja liikekiinteistöstä. 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Liikekiinteistölaina 120 000 euroa; Asuntolaina 97 000 euroa Helsingin asunnosta. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja 
Etelä-Savon maakuntavaltuuston jäsen 
Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsen 
NaSy – Naiset Yhdessä ry:n puheenjohtaja 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Olen jättänyt eronpyynnön Etelä-Savon maakuntavaltuuston puh.johtajan tehtävästä. 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2015 
Lenita Toivakka  
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 
Ei omia omistuksia. Puolisollani on noin kolmen prosentin omistus 10monkeys.com Ltd Oy -nimisessä yrityksessä, joka tekee matematiikan oppimispelejä lapsille. Osakkeet on ostettu lokakuussa 2013. 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Kerrostaloasunto Helsingissä yhdessä puolison kanssa 
Rivitaloasunto Forssassa yhdessä puolison kanssa 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Kaksi asuntolainaa yhdessä puolison kanssa yhteensä 588330,7 euroa. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Varapuheenjohtaja, Kokoomus rp 
Hallituksen jäsen, Naiset yhdessä ry 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Forssan kaupunginvaltuusto, varapuheenjohtaja 
Forssan kirkkovaltuusto, jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä, 10 päivänä kesäkuuta 2015 
Sanni Grahn-Laasonen  
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Afarak group 2000 kpl, Componenta 690 kpl, Metso 70 kpl, Outokumpu 480 kpl,  
Outotec 400 kpl, Pöyry 400 kpl, Valmet 70 kpl 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Maatila 20 ha, 1/3 osuus noin 40 hehtaarin metsätilasta, 1/6 osuus noin 45 hehtaarin metsätilasta, omakotitalo Ruokolahdella, asunto-osake Helsingissä 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Puolison kanssa yhteinen asuntolaina 85 000 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Ruokolahden kunnanvaltuuston jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
WWF: hallintoneuvoston jäsen: eroa haettu 
Neste Oil: eronnut 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2015 
Kimmo Tiilikainen 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Olli Rehn 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Verkisto Oy, enemmistöosakkuus, ei aktiivista toimintaa 
Exel Oy, 800 kpl osakkeita, yht. 6560 € 
Rahastot yht. n. 26.600€ 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Perheen oma asunto, Helsinki, 148,5 m2 
Perheen kesäasunto, Mikkeli, 150 m2, ½-omistus 
Sijoitusasunto, Helsinki, 73 m2, 290.000€ 
Sijoitusasunto, Mikkeli, 108 m2, 165.000€ 
Edelliset omistan yhdessä vaimoni Merja Rehnin kanssa. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Yhteensä 407.000€ asuntolainaa ja lainaa suoritettua pesänjakoa varten 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Maailman talousfoorumi (WEF), julkisen talouden ja sosiaaliturvan neuvoston puh.johtaja 2014-2016 
Women in Parliaments Global Forum (WIP), hallintoneuvoston jäsen 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Verkisto Oy, hallituksen jäsen 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2015 
Olli Rehn 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Jussi Lauri Juhani Niinistö 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
asuntolaina puolison kanssa (osuus lainasta 169 000 €) 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Paasikivi-Seuran valtuuskunnan jäsen 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2015 
Jussi Niinistö 
 
 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Jari Lindström 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
kesäasunto 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
asuntolaina 70.000, laina kesäasuntoon 58.000, yhteensä 128.000 € 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Kouvolan kaupunginvaltuutettu (2. varapj.) 
Kymenlaakson liiton hallituksen jäsen (2. varapj.) 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 2015 
Jari Lindström 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Hanna Mäntylä 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
n. 35 000 (auto- ja muuta lainaa) 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Suomen Perusta, ajatuspaja, hallituksen jäsen (eronpyyntö jätetty) 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Lapin liitto, hallituksen jäsen (ero astuu voimaan 1.9.2015), Perussuomalaiset r.p. 2. vpj. 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Lapin liitto, hallituksen jäsen 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015 
Hanna MäntyläVALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Anne Berner 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Oy Vallila Interior Ab 
60,52%:n osuus perheyhtiössä 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 
50 % 
 
 
 
 
Lumo Störsvik Oy  
 
8 kpl osakkeita 
Soprano  
 
 
36585 kpl osakkeita 
Stockman B 
 
174 kpl osakkeita 
Lapland Food Holding Oy 
102 kpl osakkeita 
SingOn Oy  
 
5000 kpl osakkeita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Oy Vallila Interior Ab ( perheyritys ), jonka toimiala on tekstiilitukkukauppa 
Hallituksen puheenjohtaja, omistusosuus 60,52% 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Sijoitusasunto Helsingissä 
Sijoitusasunto Espoossa 
Sijoitusasunto Vantaalla 
Liikehuoneisto (sijoitus) Helsingissä 
Loma-asunto Espanjassa 
Ristiniementie 19, 2/8 osaa tontista Espoossa 
 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Osingot Vallila Interior Oy:ltä sekä vuokratuloja sijoitusasunnoista ja liikekiinteistöstä 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Sijoitusasuntolaina saldo n. 420.000€ 
Sijoitusasuntolaina saldo n. 98.000€ 
Loma-asuntolaina n. 275.000€. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Oy Vallila Interior Ab, Vallila konsernin ja konserniyhtiöiden, hallituksen puheenjohtaja ja jäsen 
 
 
 
 
 
 
Uuden Lastensairaalan tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, hallituksen puheenjohtaja 
Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala, hallituksen puheenjohtaja 
Women Corporate Directors Finland ry, hallituksen puheenjohtaja 
Stiftelsen Kvarteret Viktoria, hallituksen jäsen 
Sydäntutkimussäätiö, hallituksen jäsen 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2015 
 
Anne Berner  
Viimeksi julkaistu 23.1.2017 9.31