Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 2/2021 vp

Ministerien sidonnaisuudet
VN
2
2021 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2021 
Pääministeri
Sanna
Marin
Hallitusneuvos
Arno
Liukko
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Tuula Haatainen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Nordean rahastosijoitussalkku, arvo 17 985 euroa (23.2.2021) 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Ensi- ja turvakotien liitto, puheenjohtaja (päättyy huhtikuussa 2021) 
Lasten Päivän Säätiö, valtuuskunta, jäsen (päättyy huhtikuussa 2021) 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Helsingin kaupungin valtuutettu 
Muut merkittävät sidonnaisuudet:  
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 4.3.2021 14.43