Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 2/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2021 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Tuula Haatainen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Nordean rahastosijoitussalkku, arvo 17 985 euroa (23.2.2021) 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Ensi- ja turvakotien liitto, puheenjohtaja (päättyy huhtikuussa 2021) 

Lasten Päivän Säätiö, valtuuskunta, jäsen (päättyy huhtikuussa 2021) 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Helsingin kaupungin valtuutettu 

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.