Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 4/2020 vp

Ministerien sidonnaisuudet
VN
4
2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Blomqvist ja Skinnari)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020 
Pääministeri
Sanna
Marin
Lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Thomas Blomqvist 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 
Osakeomistukset 
Aktia Bank 300 kpl 
Apetit 500 kpl 
Ingman Group 24 kpl 
Metsä Board B 225 kpl 
Outokumpu 100 kpl 
Raisio kantaosake 350 kpl 
Metsäliitto osuuskunta perusosuudet 2600 euroa 
Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet A 3295 euroa 
Osuuspankki omistaja-asiakas 
OP omistaja-asiakkaan tuotto-osuus 3000 euroa 
Rahastosijoitukset 
OP-sijoitusvakuutus 15 576 euroa 
OP-Moderat 12,0924 kpl 
OP-Modig A 32,5260 kpl 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Maanviljely. Maa- ja metsätila Siggby Mellangård, Tenholassa. 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Kiinteistökokonaisuus Siggby Mellangård,  
Tenholassa. Peltoala 82,0 ha ja metsäala 96,0 ha. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Ei muita merkittäviä tulonlähteitä. 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Yksityiset lainat 70 102 euroa. 
Elinkeinon harjoittamiseen liittyvät lainat 480 623 euroa. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Raaseporin kaupunginvaltuusto, jäsen 
Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät), edustaja 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Ei muita merkittäviä sidonnaisuuksia. 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Ville Skinnari 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Miidia International Oy, omistusosuus 100%, toiminta keskeytetty. 
Hockey Unlimited Oy, Miidia International Oy luopunut n. 4%:n omistuksesta 
Northforce Oy, omistusosuus alle 1 %, yhtiöllä ei toimintaa selvitystilasta johtuen. 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Perheen omakotitalo ja vapaa-ajan asunto, omistusosuudet molemmista 50%. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina n. 143 000 euroa. 
Vapaa-ajankiinteistön korjauslaina n. 21 000 euroa.  
Muut lainat yhteensä n. 100 000 euroa. Henkilökohtainen takaus omaan yritystoimintaan 9 000 euroa (pienyrittäjälaina Miidia International Oy:lle). 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Lahden kaupunginvaltuuston jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 9.7.2020 14.41