Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 7/2020 vp

Ministerien sidonnaisuudet
VN
7
2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Saramo)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista sidonnaisuuksista. 
Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020 
Pääministeri
Sanna
Marin
Valtiosihteeri
Henrik
Haapajärvi
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 
Ministeri: Jussi Antero Saramo 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  
Asunto yhdessä avopuolison kanssa 
Muut merkittävät tulolähteet:  
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Oman asunnon laina 90 357 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen, Kevan valtuuskunnan jäsen (Kevasta olen pyytänyt eroa) 
Muut merkittävät sidonnaisuudet:  
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 17.12.2020 16.19