Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 8/2019 vp

Ministerien sidonnaisuudet
VN
8
2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2020 
Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
Hallitusneuvos
Arno
Liukko
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Antti Samuli Kaikkonen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
100% paritaloasunto Tuusulassa 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 350 000 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Maanpuolustuksen kannatussäätiön puheenjohtaja 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Tuusulan kunta, kunnanvaltuutettu 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 23.1.2020 13.33