Viimeksi julkaistu 22.10.2021 7.18

Pöytäkirja HaVP 31/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 21.10.2021 klo 12.15—13.00

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mikko Kärnä kesk (6) (5, 7 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Mats Löfström r (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokunnan apulaissihteeri

Esityslistan liite EDK-2021-AK-401479
HaV apulaissihteeri Sanna Helopuro.pdf
/ A3

Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö 21.10.2021. Päätettiin puoltaa istuntoasiainneuvos Sanna Helopuron määräystä hallintovaliokunnan apulaissihteeriksi oman toimen ohella kuluvan vaalikauden loppuun asti. 

4.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 11/2021 vp

Merkittiin saapuneeksi tarkastusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-399789
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022
/ A5
Muu asiakirja EDK-2021-AK-401471
Sihteerien täydennysehdotuksia lausuntoluonnokseen_HE 146_2021_vp.pdf
/ B5

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerien täydennysehdotuksia 20.10.2021 jaettuun lausuntoluonnokseen. 

Käsittelyn pohjaksi otettiin 20.10.2021 jaettu lausuntoluonnos täydennettynä sihteerien täydennysehdotuksilla. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Sihteerien täydennysehdotuksen uuden kappaleen 12 a kaksi viimeistä virkettä hyväksyttiin näin kuuluvina: "Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin muun muassa rikostiedusteluun, poliisin esitutkintavelvoitteeseen ja viranomaisten väliseen tiedonkulkuun liittyviä muutostarpeita, jotka toteutuessaan voisivat muun ohessa lyhentää esitutkinnan kestoa ja mahdollistaa poliisin resurssien kohdentamisen esimerkiksi ennalta estävään toimintaan. Valiokunta kiirehtii puheena olevien lainsääädäntömuutosten valmistelua." 

Sihteerien täydennysehdotuksen kappaleen 13 toiseksi viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "tehokkaasti". 

Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sihteerien täydennysehdotusten mukaisena. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-398405
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
Muu asiakirja EDK-2021-AK-401590
Sihteerien tarkistusehdotuksia mietintöluonnokseen_HE 124_2021_vp.pdf

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin tarkistusehdotuksia 20.10.2021 jaettuun mietintöluonnokseen. 

Käsittelyn pohjaksi otettiin 20.10.2021 jaettu mietintöluonnos täydennettynä sihteerin tarkistusehdotuksilla. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappale 8 hyväksyttiin näin kuuluvana: "Valiokunta pitää vallitsevan oikeustilan selkeyttämiseksi ensiarvoisen tärkeänä, että ehdotettu laki voisi tulla voimaan mahdollisimman pian. Rahankeräyslaki ei ole oikea paikka säännellä vapaaehtoisen päästökompensaation reunaehtoja ja pelisääntöjä. Tarve keskustelulle vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden laadusta ja luotettavuudesta sekä toiminnan reunaehdoista on kuitenkin tunnistettu ja niihin liittyvää selvitystyötä on jo tehty ympäristöministeriön selvityshankkeessa. Tätä työtä tulee määrätietoisesti jatkaa." 

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sihteerin tarkistusehdotusten mukaisena. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnassa vireillä olevista asioista. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 22.10.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne