Pöytäkirja
HaVP
5
2021 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 25.3.2021 klo 11.45—13.55
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (8, 9, 10, 11) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (4, 5, 6) (3, 7 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (4, 5, 6, 7, 8) (3, 9 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (9, 10, 11) (8 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
HE 39/2021 vp liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta
Keskusteltiin liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta annettavan hallituksen esityksen asiantuntijasuunnitelmasta. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360563
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359492
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Lisäselvitys EDK-2021-AK-360442
HE 253/2020 vp HaV 25.03.2021 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Lisäselvitys 1
/ B5
Lisäselvitys EDK-2021-AK-360443
HE 253/2020 vp HaV 25.03.2021 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Lisäselvitys 2
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359795
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 ylitarkastaja Anni Valovirta, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358880
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 komisario Janne Lepsu, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359762
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 erityisasiantuntija Pia Marttila, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357417
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Ihmiskaupan uhrien auttamisjarjestelmä Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359874
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359838
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359842
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357419
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359796
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357418
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
/ M5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360300
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ N5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360301
HE 253/2020 vp HaV 19.03.2021 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
/ O5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori
Venla
Roth
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Anni
Valovirta
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
komisario
Janne
Lepsu
Helsingin poliisilaitos
liite
erityisasiantuntija
Pia
Marttila
Rikosuhripäivystys
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ihmiskaupan uhrien auttamisjarjestelmä
liite
Suomen Asianajajaliitto
liite
Pakolaisneuvonta ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
professori
Janne
Salminen
liite
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-360635
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin
/ A6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-357372
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
/ A7
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 18.3.2021 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleeseen 13 lisättiin toisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti: "Tehostaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa oikeusturvaa ja on tärkeää, että myös palautuskäytännöissä kunnioitetaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.". 
Kappaleen 13 virke 10 hyväksyttiin näin kuuluvana: "Tarvitaankin jäsenmaiden ulkoasiainhallintoa ja ulkoministereitä sekä hallituksia ja pääministereitä ajamaan palautusyhteistyötä kolmansien maiden kanssa. " Lisäksi virkkeet 11 ja 12 poistettiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-358870
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
/ A8
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359934
HE 241/2020 vp HaV 19.03.2021 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359935
HE 241/2020 vp HaV 19.03.2021 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
/ B9
Lisäselvitys EDK-2021-AK-360354
HE 241/2020 vp HaV 19.03.2021 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
/vastaukset 4.3.21 kysymyksiin/ C9
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine
/ D9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361324
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 1
/ E9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361325
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 2
/ F9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361326
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 3
/ G9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361327
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 4
/ H9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361328
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 5
/ I9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361329
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 6
/ J9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361330
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 7
/ K9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361331
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 8, pp esitys
/ L9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361629
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021STM, VM, SM, OM yhteinen vastine, liite 9, vastaukset kysymyksiin.
/ M9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361322
HE 241/2020 vp HaV 25.03.2021 Kuurojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ N9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat kirjalliset asiantuntijalausunnot on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Helsingin kaupunki
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Sirkku
Pikkujämsä
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jaakko
Weuro
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Ville
Koponen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
pelastusylijohtaja
Kimmo
Kohvakka
sisäministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jaakko
Weuro
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Ville
Koponen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Ilari
Ahola
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
pelastusylijohtaja
Kimmo
Kohvakka
sisäministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuurojen Liitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
10
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-360461
PN suositukset 2020.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-360462
NR rekommendationer 2020.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-360471
Maahanmuuttoviraston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020.pdf
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2020. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Maahanmuuttoviraston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 26.3.2021 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 30.3.2021 11.40