Pöytäkirja
HaVP
6
2021 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 26.3.2021 klo 11.15—12.55
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (pj:nä 6 osittain, 7, 8)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteeri
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen (1, 2, 3)
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Hallintovaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne nimitetään hallintovaliokunnan sihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360563
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2021-AK-361824
HE 253/2020 vp HaV 26.03.2021 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maahanmuuttovirasto
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
7
Muut asiat
Keskusteltiin HE 242/2020 vp:n (kuntalain muutos) asiantuntijasuunnitelmasta. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 30.3.2021 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen (asiakohdat 1—3)
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo (asiakohdat 4—8)
Viimeksi julkaistu 31.3.2021 8.49