Pöytäkirja
MmVP
28
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 28.5.2020 klo 10.00—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-304304
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
A 3
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen loppuun lisättiin näin kuuluva virke: 
Jo tällä hetkellä luopumistukiehdot mahdollistavat metsämarjojen poiminnan”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 49/2020 vp MmV 27.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-304190
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
B 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-304290
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
A 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-304612
PS_Elomaa_Lunden_Simula_ U_11_2020_vp.pdf
B 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-304637
Kd_Östman_U_11_2020_vp.pdf
C 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 11—3, 1 tyhjä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Seuraavaksi ed. Östman ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 3 ilmenevän sisällön. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 3. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
EU:n tulee tukea ilmastoystävällisiä hankintoja, sillä ne mahdollistavat referenssien syntymisen”. 
8. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
Ilmastopoliittisten toimien tulee olla alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää sihteerille tänään klo 14.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. Ed. Elomaa, Lundén, Simula /ps 2. ed. Östman/kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erillisen ilmoituksen varassa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 12.40