Pöytäkirja
MmVP
29
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 5.6.2020 klo 9.00—9.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305289
Perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305775
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305430
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305431
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305484
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305479
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305493
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305432
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305789
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306169
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
I 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-305584
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
J 3
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijan etäkuulemisessä 4.6.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
Tornio-Muoniojokiseura ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Lisäksi Suomen tulee toimia aktiivisesti Itämeren alueella ja EU:ssa lohen monivuotisen hoitosuunnitelman saamiseksi Itämerelle sekä vapaa-ajankalastuksen raportoinnin kehittämiseksi. Valiokunta katsoo, että tarvittaessa tulee olla valmiuksia asettaa lisärajoituksia kalastukselle erityisen herkkien lohikantojen suojelemiseksi.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.6.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 12.47