Pöytäkirja
MmVP
9
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 11.3.2021 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356204
VNS 7/2020 vp MmV 05.03.2021 Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
A 3
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
Euroopan parlamentin jäsen
Ville
Niinistö
Euroopan parlamentti
liite
4
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 2/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357866
O 2/2021 vp MmV 11.03.2021 maatalousneuvos Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356043
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355810
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 yksikönjohtaja Tiina Lapveteläinen, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356221
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356210
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356212
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355995
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355598
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356209
HE 262/2020 vp MmV 05.03.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mirja
Kiviranta
maa- ja metsätalousministeriö
yksikönjohtaja
Tiina
Lapveteläinen
Ruokavirasto
liite
tutkimuspäällikkö
Juha
Lappalainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Maanmittauslaitos
liite
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Luonnonvarakeskus
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357151
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357109
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 tutkija Ari Leskelä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356920
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357103
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357669
HE 20/2021 vp MmV 11.03.2021 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357070
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357104
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356921
HE 20/2021 vp MmV 09.03.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 6
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Orian
Bondestam
maa- ja metsätalousministeriö
liite
tutkija
Ari
Leskelä
Luonnonvarakeskus
liite
toimitusjohtaja
Kim
Jordas
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
toiminnanjohtaja
Vesa
Karttunen
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
7
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356996
KAA 2/2020 vp MmV 09.03.2021 neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Katri
Saukkonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357425
E 7/2021 vp MmV 11.03.2021 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
A 8
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-355736
Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
A 9
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 5/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 3. kappaleen toisen virkkeen loppuosa poistettiin. Virke päättyy sanaan ”vaatimukset”. 
4. kappaleen viimeistä virkettä jatkettiin seuraavasti: tarvetta ”ja valvontaa tulee yhtenäistää”. 
5. kappaleen viimeisessä virkkeessä oleva sana ”ehdotetaan”muutettiin sanaksi ”poistetaan” ja virkkeen loppuosa poistettiin. Virke päättyy sanaan ”sellaisenaan”. 
9. kappaleen ensimmäistä virkettä jatkettiin seuraavasti: verkkosivuilla ”ja yrityksessä näkyvällä paikalla”. 
12. kappaleen neljättä virkettä jatkettiin seuraavasti: markkinoitavista ”ja myös niissä alkuperämerkinnät ovat välttämättömiä”. 
12. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: ”Nyt alkuperästä esitetään mm. harhaanjohtavia mielikuvia esimerkiksi kansallissymboleja käyttäen”. 
Lisättiin uusi 12 a kappale seuraavasti: ”Valiokunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö tiukentaa elintarvikkeiden merkitsemisvaatimuksia, jotka koskevat alkuperämerkintöjä, ja tehostaa valvontaa sekä sanktioita valiokunnan mietinnössä esitetyn mukaisesti ja tuo tarvittavat säädösmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana. Suomen on haettava poikkeamista EU-lainsäädännöstä mikäli säädösten muuttaminen ei muutoin ole mahdollista.” (Lausumaehdotus 1) 
13. kappaleen viimeinen virke jaettiin kahtia ja sitä muutettiin seuraavasti: ”Valiokunta korostaa, että elintarvikkeiden alkuperäväärennökset ovat osa ruokaketjun petoksellista toimintaa ja myös niissä alkuperämerkintäväittämän totuudenmukaisuutta rikotaan. Niihin puuttumiseen tarvitaan tehokkaampia viranomaistoimia sekä rangaistuksia.” 
15. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: ”Valiokunta pitää välttämättömänä, että Suomi osallistuu aktiivisesti aloitteen käsittelyyn ja vaatii alkuperämerkintöjen saamista kattavimmiksi ja väärinkäytösten estämiseksi.” 
16. kappaleen kolmannen ja neljännen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: ”Alueellisesti kohdennettu lampaiden pienimuotoinen teurastus ja suoramyynti on mahdollistettava.” 
16. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: ”Lisäksi valiokunta pitää tältäkin osin välttämättömänä, että Suomi toimii aloitteellisesti EU-lainsäädännön muuttamiseksi siten, että pienteurastamojen toimintaedellytyksiä ja lihan lähijalostuksen (ml. nautojen laidunteurastus) parannetaan. Ante mortem -tarkastusten suorittamista digitaalisilla menetelmillä tulee laajentaa ja eläinlääkäreiden tarkastusoikeudet on säilytettävä ennallaan.” 
Lisättiin uusi 16 a kappale seuraavasti: ”Valiokunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö helpottaa ja parantaa pienteurastamojen toimintaedellytyksiä sekä tilateurastusta valiokunnan mietinnössä esitetyn mukaisesti ja tuo tarvittavat säädösmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana. Suomen on haettava poikkeamista EU-lainsäädännöstä mikäli säädösten muuttaminen ei muutoin ole mahdollista.” (Lausumaehdotus 2) 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-356657
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
A 10
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-356528
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
A 11
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 5. kappaleen kolmannen ja neljännen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 
Hallitus on varannut miljoonan euron rahoituksen avustuksiin kalatalousalan yrityksille vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi.” 
7. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 
”Valiokunta edellyttääkin hallituksen toimivan siten, että yhtenäiset vaatimukset saadaan koskemaan kaikkia Itämerellä toimivia kaupallisia kalastajia mahdollisimman nopeassa aikataulussa.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 12.3.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 16.3.2021 9.31