Viimeksi julkaistu 24.5.2021 22.29

Pöytäkirja PeVP 15/2017 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 8.3.2017 klo 9.30—10.30

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Anna-Maja Henriksson r (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Antti Häkkänen kok jäsen Antti Kurvinen kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok jäsen Markus Lohi kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Ulla Parviainen kesk jäsen Wille Rydman kok varajäsen Mats Löfström varajäsen Jani Mäkelä ps (5, 6, 7) (4 osittain) varajäsen Ville Tavio ps (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-110914
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 262/2016 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 15/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi seuraavat asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön edustajat, Lainsäädännön arviointineuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, Suomen Kuntaliiton, Svenska Finlands folktingin, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja saamelaiskäräjien edustajat, maaherra Peter Lindbäck, oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen, professori Mikael Hidén, professori (emeritus) Antero Jyränki, professori Kaarlo Tuori, professori Olli Mäenpää, professori (emeritus) Pentti Arajärvi, professori (emeritus) Matti Niemivuo, professori Raija Huhtanen, professori Toomas Kotkas, professori Markku Suksi, professori Pauli Rautiainen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, professori Juha Lavapuro, apulaisprofessori Janne Salminen, oikeustieteen tohtori Ida Koivisto sekä professori Eija Mäkinen. 

Päätettiin, että kuulemiset keskitetään pääosin viikolle 14. Sosiaali- ja terveysministeriön edustajille varataan mahdollisuus osallistua kaikkiin asiantuntijakuulemisiin. 

6.  Muut asiat

Todettiin viikkosuunnitelma. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.3.2017 kello 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen