Pöytäkirja
PeVP
15
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 8.3.2017 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
varajäsen
Mats
Löfström
r
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps (5, 6, 7) (4 osittain)
varajäsen
Ville
Tavio
ps (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 272/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-110914
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
HE 262/2016 vp
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi seuraavat asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön edustajat, Lainsäädännön arviointineuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, Suomen Kuntaliiton, Svenska Finlands folktingin, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja saamelaiskäräjien edustajat, maaherra Peter Lindbäck, oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen, professori Mikael Hidén, professori (emeritus) Antero Jyränki, professori Kaarlo Tuori, professori Olli Mäenpää, professori (emeritus) Pentti Arajärvi, professori (emeritus) Matti Niemivuo, professori Raija Huhtanen, professori Toomas Kotkas, professori Markku Suksi, professori Pauli Rautiainen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, professori Juha Lavapuro, apulaisprofessori Janne Salminen, oikeustieteen tohtori Ida Koivisto sekä professori Eija Mäkinen. 
Päätettiin, että kuulemiset keskitetään pääosin viikolle 14. Sosiaali- ja terveysministeriön edustajille varataan mahdollisuus osallistua kaikkiin asiantuntijakuulemisiin. 
6
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.3.2017 kello 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 9.3.2017 15.46