Pöytäkirja
PeVP
33
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 8.4.2021 klo 11.40—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Antti
Rinne
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Heikki
Vestman
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Muu asia
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-363446
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 10 toisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunta korostaa edelleen toimenpiteiden eriyttämisen välttämättömyyttä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364145
PNE 1/2021 vp PeV 08.04.2021 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364146
PNE 1/2021 vp PeV 08.04.2021 tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364147
PNE 1/2021 vp PeV 08.04.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364148
PNE 1/2021 vp PeV 08.04.2021 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
D 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-363796
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta
E 4
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
eduskunnan pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Eduskunnan kanslia
liite
tutkimusprofessori
Hannu
Kiviranta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Mikael
Hidén
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleen 2 loppuun uuden virkkeen seuraavasti: "Valiokunta painottaa, että kokouksessa on varmistettava, että jokaisen osallistumaan oikeutetun osallistumisoikeus toteutuu." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä
Hallituksen esitys
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultaviksi: oikeustieteen tohtori Allan Rosas ja professori Päivi Leino-Sandberg. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364107
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364105
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364106
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363318
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363770
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363564
U 2/2021 vp PeV 08.04.2021 oikeustieteen tohtori Riku Neuvonen Asiantuntijalausunto
F 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
viestintäneuvos
Kreetta
Simola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Mira
Turpeinen
oikeusministeriö
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Susanna
Lindroos-Hovinheimo
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
oikeustieteen tohtori
Riku
Neuvonen
liite
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 9.4.2021 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 8.4.2021 13.22