Pöytäkirja
PeVP
35
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 15.4.2021 klo 11.15—11.30 ja 11.46—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Antti
Rinne
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364432
Muistio Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364436
Lausunto Pohjois-Savon ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoituksista
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364437
Lausunto alueellisista Covid-19-epidemian vaiheista koskien VN:n antamaa asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365727
M 6/2021 vp PeV 15.04.2021 ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365728
M 6/2021 vp PeV 15.04.2021 ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto Powerpoint
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365729
M 6/2021 vp PeV 15.04.2021 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365730
M 6/2021 vp PeV 15.04.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
D 3
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.04.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Liisa
Huhtala
työ- ja elinkeinoministeriö
ylilääkäri
Otto
Helve
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
professori
Janne
Salminen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: oikeusministeriön edustaja, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustaja, professori Olli Mäenpää, oikeusneuvos Juha Lavapuro ja professori Sakari Melander. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365317
HE 241/2020 vp PeV 15.04.2021 professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Asiantuntijalausunto
A 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.04.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Tomi
Voutilainen
professori
Susanna
Lindroos-Hovinheimo
liite
6
Muut asiat
Keskusteltiin asian HE 241/2020 vp käsittelystä. 
Kokous keskeytettiin kello 11.30 ja sitä jatkettiin kello 11.46. 
7
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364432
Muistio Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364436
Lausunto Pohjois-Savon ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoituksista
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364437
Lausunto alueellisista Covid-19-epidemian vaiheista koskien VN:n antamaa asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-365689
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
A 7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 20.04.2021 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 15.4.2021 15.16