Pöytäkirja
PeVP
37
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 22.4.2021 klo 11.40—12.06
Läsnä
puheenjohtaja
Antti
Rinne
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-365542
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367091
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367194
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366993
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 esittelijäneuvos Anu Rita, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366991
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366954
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366701
HE 44/2021 vp PeV 22.04.2021 oikeusneuvos, professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
F 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Mirja
Salonen
oikeusministeriö
liite
esittelijäneuvos
Anu
Rita
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusneuvos, professori
Juha
Lavapuro
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366686
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367140
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367077
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366905
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366914
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366915
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366992
HE 241/2020 vp PeV 22.04.2021 erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja, hallintopäällikkö Kalle Eklund, Eteva kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
G 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Toomas
Kotkas
liite
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
toimistopäällikkö
Rainer
Hiltunen
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
puheenjohtaja
Sari
Kokko
Vammaisfoorumi ry
liite
lakimies
Henrik
Gustafsson
Invalidiliitto ry edustaen Vammaisfoorumi ry:tä
erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja, hallintopäällikkö
Kalle
Eklund
Eteva kuntayhtymä
liite
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364301
EU/OSA; Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364836
EU; Terveys; Digitaaliset vihreät todistukset
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
- Päätettiin pitää virallinen etäkokous perjantaina 23.4.2021 klo 9.00. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 23.4.2021 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 13.07