Pöytäkirja
PeVP
41
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 11.5.2017 klo 10.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Simon
Elo
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd (6, 7, 8) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Antti Häkkäsen tilalle perustuslakivaliokuntaan on täydennysvaalissa 10.5.2017 valittu jäseneksi ed. Outi Mäkelä. 
4
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA 16/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124123
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-123794
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 ministeri Lauri Tarasti Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124290
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124124
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 professori Kimmo Grönlund Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vaalijohtaja
Arto
Jääskeläinen
oikeusministeriö
neuvotteleva virkamies
Niklas
Wilhelmsson
oikeusministeriö
liite
ministeri
Lauri
Tarasti
liite
akatemiatutkija, yliopistonlehtori
Hanna
Wass
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Kimmo
Grönlund
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 47/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Keskusteltiin epävirallisesti kutsuttavista asiantuntijoista. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 12.5.2017 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 11.5.2017 16.18