Viimeksi julkaistu 24.5.2021 22.38

Pöytäkirja PeVP 41/2017 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 11.5.2017 klo 10.00—11.30

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Simon Elo ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Kimmo Kivelä ps jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok jäsen Outi Mäkelä kok jäsen Ulla Parviainen kesk jäsen Wille Rydman kok jäsen Ville Skinnari sd (6, 7, 8) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Todettiin, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Antti Häkkäsen tilalle perustuslakivaliokuntaan on täydennysvaalissa 10.5.2017 valittu jäseneksi ed. Outi Mäkelä. 

4.  Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 15/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124123
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-123794
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 ministeri Lauri Tarasti Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124290
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-124124
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 professori Kimmo Grönlund Asiantuntijalausunto
D 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriö
  • neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöliite
  • ministeri Lauri Tarasti liite
  • akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori Kimmo Grönlund liite

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Keskusteltiin epävirallisesti kutsuttavista asiantuntijoista. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 12.5.2017 kello 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen