Viimeksi julkaistu 24.5.2021 22.39

Pöytäkirja PeVP 45/2017 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 18.5.2017 klo 10.30—12.00

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Simon Elo ps jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Anna-Maja Henriksson jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Ilkka Kantola sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kimmo Kivelä ps jäsen Antti Kurvinen kesk (6 osittain) jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok jäsen Markus Lohi kesk jäsen Leena Meri ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Outi Mäkelä kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ville Niinistö vihr jäsen Ulla Parviainen kesk jäsen Wille Rydman kok jäsen Ville Skinnari sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Hallituksen esitysHE 51/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi työ- ja elinkeinoministeriön edustaja, oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, professori Juha Lavapuro ja OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2017 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön edustajat, professori Mikael Hidén, professori Olli Mäenpää, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Juha Lavapuro, professori Kaarlo Tuori, professori Tuomas Ojanen ja apulaisprofessori Janne Salminen. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 64/2013 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 61/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125056
EU/OSA/Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva asetusehdotus

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 13/2017 vp - U 64/2013 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja ja professori Päivi Leino-Sandberg. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125758
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125759
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 professori (emeritus) Tarmo Miettinen Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125960
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125917
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125958
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
E 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Piritta Sirvio opetus- ja kulttuuriministeriö
  • hallitussihteeri Antti Randell opetus- ja kulttuuriministeriö
  • johtaja Anni Miettunen Opetushallitusliite
  • kouluneuvos Ulla Vanttaja Opetushallitus
  • professori (emeritus) Tarmo Miettinen liite
  • oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen liite
  • OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen liite
  • professori Pauli Rautiainen liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 19.5.2017 kello 8.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen