Pöytäkirja
PeVP
45
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 18.5.2017 klo 10.30—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Simon
Elo
ps
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (6 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
Hallituksen esitys
HE 51/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi työ- ja elinkeinoministeriön edustaja, oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, professori Juha Lavapuro ja OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
HE 52/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön edustajat, professori Mikael Hidén, professori Olli Mäenpää, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Juha Lavapuro, professori Kaarlo Tuori, professori Tuomas Ojanen ja apulaisprofessori Janne Salminen. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U 64/2013 vp
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125056
EU/OSA/Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva asetusehdotus
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 13/2017 vp - U 64/2013 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja ja professori Päivi Leino-Sandberg. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 39/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125758
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125759
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 professori (emeritus) Tarmo Miettinen Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125960
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125917
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-125958
HE 39/2017 vp PeV 18.05.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
E 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Piritta
Sirvio
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitussihteeri
Antti
Randell
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Anni
Miettunen
Opetushallitus
liite
kouluneuvos
Ulla
Vanttaja
Opetushallitus
professori (emeritus)
Tarmo
Miettinen
liite
oikeustieteen tohtori, dosentti
Liisa
Nieminen
liite
OTM, projektitutkija
Johannes
Heikkonen
liite
professori
Pauli
Rautiainen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 19.5.2017 kello 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 18.5.2017 16.20