Pöytäkirja
PeVP
48
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 24.5.2017 klo 9.04—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk (3 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2, 4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
varajäsen
Maarit
Feldt-Ranta
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Ville
Tavio
ps (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp
Hallituksen esitys
HE 47/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127414
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127115
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126800
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126972
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto
D 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Mikael
Hidén
liite
professori
Ida
Koivisto
liite
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Kaarlo
Tuori
liite
professori
Toomas
Kotkas
liite
Päätettiin pyytää valtioneuvostolta lausunto Suomen Kuntaliitolta saadusta lisäselvityksestä seuraavasti: 
"Perustuslakivaliokunnan perustuslain 47 §:n 2 momentin mukainen tietopyyntö maakunta-sote-esitysten muodostaman kokonaisuuden perustuslainmukaisuuteen liittyvistä näkökohdista  
Perustuslakivaliokunta on saanut Suomen Kuntaliitolta arvion sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden aikatauluista. Valiokunta lähettää mainitun arvion tiedoksi valtioneuvostolle.  
Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston velvollisuutena on perustuslain 47 §:n 2 momentin mukaisesti toimittaa perustuslakivaliokunnalle selvitys siitä, millaisia toimenpiteitä uudistuksen toimeenpano sen käsityksen mukaan edellyttää sekä arvio näiden toimenpiteiden toteuttamisen aikataulusta. Selvityksen tulee taata perustuslakivaliokunnalle riittävät edellytykset arvioida sen käsiteltävänä olevien lakiehdotusten suhdetta erityisesti perustuslain 19 §:ssä turvattujen perusoikeuksien yhdenvertaiseen turvaamiseen. 
Lausunto pyydetään lähettämään perustuslakivaliokunnalle 1.6.2017 mennessä." 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 56/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi puolustusministeriön edustaja, apulaisprofessori Sakari Melander, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen ja OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys
HE 57/2017 vp
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustajat, professori Mikael Hidén, professori Olli Mäenpää, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Juha Lavapuro, professori Kaarlo Tuori, professori Tuomas Ojanen, professori Raija Huhtanen ja apulaisprofessori Janne Salminen. 
6
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
Keskusteltiin valiokunnan kokousaikojen muuttamisesta. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.5.2017 kello 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 29.5.2017 12.50