Viimeksi julkaistu 10.6.2021 13.34

Pöytäkirja PeVP 62/2021 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 10.6.2021 klo 10.00—12.01

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Ari Torniainen kesk (1, 2, 4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378794
HE 89/2021 vp PeV 10.06.2021 lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381281
HE 89/2021 vp PeV 10.06.2021 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381282
HE 89/2021 vp PeV 10.06.2021 professori Kimmo Nuotio Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381283
HE 89/2021 vp PeV 10.06.2021 oikeusneuvos, professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
D 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöliite
  • professori Sakari Melander liite
  • professori Kimmo Nuotio liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusneuvos, professori Juha Lavapuro liite

4.  Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

KertomusK 12/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-379769
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi 1.10.2021-30.9.2025

Valiokunnan oma asiaO 23/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-380569
Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi.pdf

Päätettiin järjestää hakijoiden haastattelu. 

6.  Muut asiat

Keskusteltiin tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 luvun väliaikaisesta muuttamisesta mahdollisesti annettavan hallituksen esityksen käsittelemisestä. 

Keskusteltiin 9.6. järjestetystä SuV:n ja PeV:n yhteisseminaarista. 

Esiteltiin viikkosuunnitelma. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 11.6.2021 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen