Viimeksi julkaistu 16.6.2021 12.55

Pöytäkirja PeVP 63/2021 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 16.6.2021 klo 9.30—10.56

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Bella Forsgrén vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Mats Löfström r (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Wille Rydman kok jäsen Ari Torniainen kesk jäsen Heikki Vestman kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (4 osittain) varajäsen Johannes Koskinen sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Mirka Soinikoskelle myönnetty 10.6.2021 vapautus perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä. Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 11.6.2021 on perustuslakivaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Iiris Suomela. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382067
HE 96/2021 vp PeV 16.06.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382070
HE 96/2021 vp PeV 16.06.2021 apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382270
HE 96/2021 vp PeV 16.06.2021 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381912
HE 96/2021 vp PeV 16.06.2021 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto
D 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Joni Komulainen sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa sosiaali- ja terveysministeriö
  • apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
  • professori Janne Salminen liite
  • professori Lasse Lehtonen liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381417
HE 250/2020 vp PeV 11.06.2021 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
A 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • professori Veli-Pekka Viljanen liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Muut asiat

- Keskusteltiin valiokunnan matkoista 

- Kutsu parlamentaariseen kokoukseen (EU:n vaalijärjestelmän uudistus ja Euroopan parlamentin oikeus vaatia selvityksiä), viimeinen ilmoittautumispäivä 16.6.2021 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.6.2021 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Liisa 
Vanhala